Jeansindustrin

Etik & moral inom klädindustrin

Dagens klädindustri är ständigt under luppen avseende moral & etik. Företagen kritiseras i media dagligen för sina horribla arbetsförhållanden och arbetsmiljöer som är farliga för arbetarna. Att företagen inte verkar ta uppståndelsen på stort allvar är anmärkningsvärt. Jag skulle gärna vilja se ett större engagemang och att företag som verkligen arbetar för att såväl ekonomiska förhållanden som hälsoaspekter blir bättre borde premieras. Frågan man kan ställa sig är vad vi som konsumenter kan göra.

Jeanstillverkning

Låga löner och dålig arbetsmiljö

Nu finns det stora skillnader mellan olika typer av klädindustri. Framförallt tillverkningen av jeans är krävande för de som arbetar i produktionen. Fabrikerna finns ofta i tredje världen och anledningen är naturligtvis lägre löner och lägre krav på arbetsmiljön som rent ut sagt kan vara hälsovådlig. 

All uppståndelse har lett till att alltfler företag tar problemen på allvar och numera ställer allt högre krav på sina egna leverantörer avseende arbetsmiljön. Detta betyder naturligtvis inte att allt är frid och fröjd eftersom implementering av förändringar kan vara svårt och framför allt att sedan följa upp dem på ett tillfredställande sätt. För att lyckas är det mer eller mindre ett krav att företag har en närvaro på plats.

Även om arbetarnas löner är viktiga, så skulle jag säga att arbetsmiljön är det som först och främst måste prioriteras. Det är inte acceptabelt att arbetare hanterar giftiga kemikalier utan tillräcklig skyddsutrustning, men detta är ofta fallet även om utrustningen finns tillgänglig. Anledningen är att kraven på snabba leveranstider sätter oerhört stor press på arbetarna och en klumpig utrustning skulle sinka dem i deras arbete. Kroniska sjukdomar, framförallt lungbesvär, är ett allvarligt problem och en stor bov är bristande ventilationssystem i många fabriker. Detta är ganska enkelt att åtgärda, men det kostar ofta en hel del.

De stora företagen måste ta täten

Eftersom det är en kostsam process att genomföra den här typen av förändringar vid produktionen av bland annat jeans, så är det oftast de större globala företagen som tar täten. De mindre företagen har inte närheten av ekonomiska muskler och det är svårt för dem att etablera en lokal division som kan vara en del av förändringsprocessen och dokumentera allt man gör. Just dokumentationen är en viktig del eftersom det annars är svårt att bevisa att man har en acceptabel arbetsmiljö. 

Farlig tillverkningsprocess

Jeans behandlas under tillverkningsprocessens avslutande moment med en hel del kemikalier, som till exempel olika tungmetaller, arsenik och formaldehyd. Detta är ämnen som är både allergi- och cancerframkallande och det är ett stort problem att man hittar spår av dessa i färdiga jeans trots att de tvättats innan de hamnar på butikshyllan.

När du idag köper ett par nya jeans så rekommenderar butikerna ofta att du ska gå med dem så länge som möjligt för att de ska få en bra passform. Frågan som man kan ställa sig är hur hälsosamt detta är med tanke på alla kemiska substanser som fortfarande kan finnas kvar och som på sikt kan öka risken för allergier och till och med cancer.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)